ปรัก

          คำที่เขียน ปรัก ออกเสียงได้ ๒ แบบ คือ ออกเสียงพยัญชนะต้นควบเป็น ปร (อ่านว่า ปอ-รอ) เป็น [ปฺรัก] แปลว่า เงิน แร่เงิน เช่น ถมปรัก หมายถึง เครื่องถมที่ทำด้วยเงิน คู่กับ ถมมาส หมายถึง เครื่องถมที่ทำด้วยทอง. ปรักมาส แปลว่า เงินทอง

          ถ้าออกเสียงเป็นคำ ๒ พยางค์ ว่า [ปะ-หฺรัก] แปลว่า หัก พัง. มักใช้ซ้อนกัน เป็น ปรักหักพัง เช่น ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีซากโบราณสถานปรักหักพังรอการบูรณะอยู่หลายแห่ง. คำว่า ปรัก (อ่านว่า ปะ-หฺรัก) และ ปรักหักพัง มักมีคนพูดเพี้ยนเป็น *สลักหักพัง ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะคำว่า สลัก มีความหมายว่าทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ไม่ได้มีความหมายว่า หักพัง. ดังนั้นคำที่ถูกคือ ปรักหักพัง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.