ปรับ

          คำว่า ปรับ มีหลายความหมาย หมายถึง ทำให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น เช่น เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ เมื่อเราไปทำงานที่ใหม่ ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน พอโรงเรียนเปิด รถติด คนไปทำงานก็ต้องปรับเวลาตื่นนอนให้ไปทำงานได้ทัน. หมายถึงการลงโทษ เช่น เขาผิดสัญญากับเพื่อน ต้องถูกปรับพาเพื่อนไปเลี้ยง. และมีความหมายแคบลงคือ ลงโทษให้ใช้เงินเพราะทำผิด เช่น เขาถูกปรับฐานก่อการทะเลาะวิวาท

          นอกจากนี้ คำว่า ปรับ ยังหมายถึงบอกหรือเล่า รับมาจากคำเขมรว่า บฺราบ่ (อ่านว่า ปฺรับ) ซึ่งหมายถึงบอก. เมื่อประสมกับคำว่า ทุกข์ เป็น ปรับทุกข์ หมายถึงบอกเล่าความทุกข์แก่ผู้สนิทสนมหรือคุ้นเคย เช่น พ่อกับแม่ปรับทุกข์กันว่ามีเงินไม่พอเสียค่าเล่าเรียนให้ลูก  น้ำท่วมขังอยู่นาน ชาวบ้านปรับทุกข์กันว่าไร่นาเสียหาย จะหมดตัวไปตาม ๆ กัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.