ผัด-ผัดผ่อน

          ผัด หมายถึง ขอเลื่อนเวลาออกไป เช่น ผัดวันประกันพรุ่ง หมายถึง ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า เช่น เรามีงานที่ต้องทำ ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งแล้วเมื่อไรงานจะเสร็จ.

          คำว่า ผ่อน แปลว่า ทำให้หย่อน หรือค่อย ๆ ปล่อยออกไป เช่น ผ่อนสายป่านว่าว  ผ่อนสายเบ็ด  ผ่อนลมหายใจ.  ผ่อน แปลว่า ค่อย ๆ จ่ายทีละน้อย เช่น เขาซื้อบ้านด้วยการผ่อน.  เขาผ่อนเงินใช้หนี้.  ผ่อน แปลว่า คลายความตึงเครียด เช่น คุณพ่อฟังเพลงผ่อนอารมณ์.

          เมื่อนำคำว่า ผัด มารวมกับคำว่า ผ่อน เป็น ผัดผ่อน จะมีความหมายว่า เลื่อนไปเพื่อให้ทุเลา หย่อนคลายลง  มักใช้กับการเลื่อนการนัด เลื่อนเวลาปฏิบัติการ เป็นต้น เช่น ตอนนี้เรายังไม่มีเงินใช้หนี้ เราขอผัดผ่อนเขาสักหน่อยจะได้ไหม.  ถ้าจะทำความดี ก็ทำได้ทันทีไม่ต้องผัดผ่อน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.