ผิดแก้ได้ (๑)

การใช้คำผิดความหมายในภาษาไทยเป็นเรื่องที่พบเห็นอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในข้อเขียนที่เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  มีคำถามว่า ราชบัณฑิตยสถานจะช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้าง  อันที่จริงแล้ว ราชบัณฑิตยสถานเอาใจใส่เรื่องนี้มาโดยตลอดด้วยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยในช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ตามภารกิจของหน่วยงานคืออนุรักษ์ภาษาไทยไว้ไม่ให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม

ตัวอย่างการใช้คำผิดความหมายและแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องต่อไปนี้ นำมาจากหนังสือ ภาษาไทยที่บกพร่อง ต้องแก้ไข ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ราชบัณฑิตยสถานใช้เผยแพร่เรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมชาวไทยได้เริ่มไหลหลั่งอย่างขนานใหญ่จากภาคใต้ประเทศจีนมาสู่สุวรรณภูมิหรือประเทศไทยในปัจจุบัน  คำที่ต้องแก้ไขคือ ไหลหลั่ง และข้อความ สุวรรณภูมิหรือประเทศไทยในปัจจุบัน   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบายว่า หลั่ง หมายถึง ไหลลงอย่างต่อเนื่อง หรือจะแปลว่า รินลงมาอย่างต่อเนื่อง ก็ได้  เช่น หลั่งทักษิโณทก หลั่งน้ำสังข์  ส่วน ไหล ที่เป็นคำกริยา หมายความว่า เคลื่อนที่ไปอย่างของเหลวเช่นน้ำ หรือแปลว่า เลื่อนไป ก็ได้  ตามความหมายในพจนานุกรมฯ หลั่งไหล กับ ไหลหลั่ง เป็นคำซ้อนที่แสดงการเคลื่อนที่ของของเหลวได้ทั้ง ๒ คำ แต่ต่างกันที่ หลั่งไหล ยังมีความหมายอื่นอีก คือหมายความว่า ไหลมาเทมา ก็ได้ เช่น เงินทองหลั่งไหล และมีความหมายโดยอ้อมว่า  มาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เช่น ผู้คนหลั่งไหลกันมามืดฟ้ามัวดิน   ดังนั้น ไหลหลั่ง จึงเป็นการใช้คำผิดความหมาย ที่ถูก ต้องใช้ว่า ชาวไทยได้เริ่มหลั่งไหลสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นอีกข้อความหนึ่งที่ใช้คำผิดความหมาย   พจนานุกรมฯ อธิบายความหมายของ สุวรรณภูมิ ว่า ดินแดนแหลมทองซึ่งเรียกกันว่ามีอาณาบริเวณครอบคลุม พม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์  ด้วยเหตุนี้ สุวรรณภูมิจึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น  ข้อความว่า สุวรรณภูมิหรือประเทศไทยในปัจจุบัน จึงควรจะต้องใช้ให้ถูกว่า ดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบัน

                                                                                                                                                แสงจันทร์  แสนสุภา