ผี

          คำว่า ผี เป็นคำไทยแท้ มีความหมายหลายอย่างทั้งความหมายตรงและความหมายเปรียบเทียบ. ความหมายตรงหมายถึง สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย เช่น ผีปู่ย่าตายาย ผีเรือน ผีกระสือ ผีปอบ เช่น คนไทยนับถือผีปู่ย่าตายาย ถึงเทศกาลสำคัญ ๆ ในวันตรุษสงกรานต์ก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้. นอกจากนี้คำว่า ผี ยังใช้เรียกร่างของคนที่ตายไปแล้ว เช่น เขาโกรธกันมาก แม้ตายก็ไม่ไปเผาผี. ในภาษาไทยสมัยโบราณ ผี ยังหมายถึง เทวดา ดังตัวอย่างในจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่ว่า ผีเทพดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้”

          นอกจากนี้คำว่า ผี ยังใช้ในความหมายเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง ไม่ถูกกฎหมาย เช่น คนผี ผีพนัน ตั๋วผี คะแนนผี ตีนผี.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.