พยับ

          คำว่า พยับ แปลว่า  มืดมัว  ครึ้ม.  ใช้เป็นคำอธิบายลักษณะของอากาศ  ใช้ว่า  พยับฟ้า  พยับฝน  พยับเมฆ  พยับหมอก.   พยับฝน หมายความว่า  อากาศมืดครึ้มเพราะมีฝน เช่น ท้องฟ้าสดใสอยู่ไม่นานก็มืดมัวด้วยพยับฝน. พยับเมฆ หมายความว่า อากาศมืดครึ้มเพราะท้องฟ้ามีเมฆฝนตั้งเค้าปกคลุมท้องที่ เช่น  พยับเมฆตั้งเค้าขึ้นมาแล้ว อีกไม่นานฝนคงจะตก. นอกจากนี้ยังมีคำว่า  พยับหมอก หมายความว่า อากาศมืดครึ้มเพราะหมอกลงจัด. ส่วนคำว่า พยับแดด  หมายความว่า  แสงแดดกล้าบนท้องที่โล่งมองไปได้ไกล  พลิ้วแดดระยิบระยับทำให้มองเห็นคล้ายเป็นแผ่นน้ำ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.