พระพรต

          พระพรต เป็นชื่อพระอนุชาของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์. พระนามพระพรต. แต่ในรามายณะเขียน ภรต อ่านว่า พะ-ระ-ตะ แปลว่า รักษาให้คงอยู่. ในภาษาสันสกฤต ภรต (อ่านว่า พะ-ระ-ตะ) หมายถึง ไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟที่ใช้หุงต้ม ซึ่งต้องคอยดูให้ลุกติดอยู่ตลอดเวลา

          พระพรตเป็นโอรสพระนางไกยเกษี พระนางเคยช่วยท้าวทศรถทำศึก ท้าวทศรถจึงให้สัญญาว่าถ้าพระนางต้องการสิ่งใดก็จะให้ พระนางไกยเกษีขอให้พระรามเสด็จไปเดินป่า และให้พระพรตครองเมืองอโยธยา. พระพรตจึงจำต้องครองกรุงอโยธยาระหว่างที่พระรามออกเดินป่าเป็นเวลา ๑๔ ปี เพื่อไม่ให้ท้าวทศรถพระราชบิดาต้องเสียสัตย์ที่ให้ไว้กับพระนางไกยเกษี. ระหว่างที่ครองอโยธยา ด้วยความจงรักภักดีต่อพระรามจึงได้ตามไปขอฉลองพระบาทของพระราม และอัญเชิญมาประดิษฐานไว้บนพระราชบัลลังก์เสมือนพระรามประทับอยู่

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.