พระพิฆเนศ-พระพิฆเนศวร

          พระพิฆเนศ (อ่านว่า พฺระ -พิ-คะ -เนด) หรือ พระพิฆเนศวร (อ่านว่า พฺระ -พิ-คะ -เน-สวน) เป็นชื่อเทพของศาสนาฮินดู คำว่า พิฆเนศ  พิฆเนศวร ทั้ง ๒ คำ มีความหมายเหมือนกันว่า ผู้เป็นใหญ่เหนืออุปสรรค

          พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร เป็นเทพรูปร่างอ้วนใหญ่ มีเศียรเป็นช้าง งาหักข้างหนึ่ง มี ๔ กร มีงูเป็นสังวาล มีหนูเป็นพาหนะ โปรดเสวยขนมต้มขาวหรือที่อินเดียเรียกว่าขนมโมทกะ (อ่านว่า โม-ทะ -กะ) เป็นอย่างมาก

          ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู พระพิฆเนศ หรือ พิฆเนศวร เป็นเทพแห่งศิลปศาสตร์และวิทยาการทั้งปวง หากผู้ใดบูชาเทพองค์นี้ อุปสรรคหรือความข้องขัดใด ๆ ในการงานย่อมไม่เกิดขึ้น กรมศิลปากรใช้เทพองค์นี้เป็นสัญลักษณ์ประจำกรม เมื่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ใช้สัญลักษณ์ตามกรมศิลปากรด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.