พระราม

          พระรามเป็นชื่อตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ พระรามเป็นรัชทายาทแห่งนครอโยธยา แต่ประสบเคราะห์กรรมต้องออกเดินป่านานถึง ๑๔ ปี โดยมีนางสีดาพระมเหสี และพระลักษมณ์พระอนุชาต่างมารดาร่วมเดินทางไปด้วย ระหว่างที่เดินป่า พระรามได้ผจญภัย ประสบอุปสรรคมากมาย แล้วได้แสดงความสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ ส่งผลให้เกียรติคุณของพระรามกำจรไปไกล.  ภัยและอุปสรรคสำคัญคือ การทำศึกกับทศกัณฐ์และโคตรวงศ์ของทศกัณฐ์เป็นเวลายาวนานเพื่อชิงนางสีดาซึ่งถูกทศกัณฐ์ใช้อุบายลักพาไปกลับคืนมา.

          พระนามของพระรามเป็นภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า ความรื่นรมย์ ความงามสง่า ความน่ารัก และยังหมายถึง สีเข้ม อีกด้วย.  ความหมายประการหลังนี้ ทำให้ช่างเขียนไทยเขียนภาพสีกายของพระรามออกมาเป็นสีเขียวหรือสีนิล

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.