พระลอง

          คำที่มักได้ยินคู่กับคำว่า พระโกศ คือคำว่า พระลอง ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบชั้นนอกของพระโกศ

          พระลอง มีลักษณะและชื่อเรียกต่างกันตามลำดับชั้น คือ พระลองทองใหญ่ พระลองทองเล็ก พระลองทองน้อย พระลองกุดั่นใหญ่ พระลองกุดั่นน้อย พระลองมณฑป พระลองราชวงศ์. ปัจจุบัน นิยมเรียก พระโกศ กับ พระลอง รวมกันว่า พระโกศ

          ส่วน ลอง สำหรับศพข้าราชการ จะมีชื่อต่างกันตามลำดับ คือ ลองไม้สิบสอง ลองแปดเหลี่ยม ลองโถ และลองราชนิกุล

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.