พระลักษมณ์

          พระลักษมณ์ เป็นชื่ออนุชาของพระราม ตามเรื่องรามเกียรติ์  พระลักษมณ์เป็นพระโอรสลำดับที่ ๓ ของท้าวทศรถ ประสูติจากนางสมุทรเทวี (อ่านว่า สะ-หฺมุด-เท-วี)  แม้จะมีพระสัตรุด (อ่านว่า สัด-ตะ-หฺรุด) เป็นอนุชาร่วมพระมารดา แต่พระลักษมณ์ก็สนิทกับพระรามมากกว่า พระลักษมณ์ได้ขอโดยเสด็จพระรามออกเดินป่าด้วย และประสบทุกข์ยากนานาระหว่างที่เดินป่าและสู้รบกับฝ่ายทศกัณฐ์ จนถึงกับเกือบสิ้นพระชนม์ชีพด้วยหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณและหอกกระบิลพัท (อ่านว่า กฺระ-บิน-ละ-พัด) ของอินทรชิต (อ่านว่า อิน-ทอ-ระ-ชิด).  ชื่อของพระลักษมณ์มาจากภาษาสันสกฤตว่า ลกฺษมณ (อ่านว่า ลัก-สะมะ -นะ) แปลว่า ผู้มีเครื่องหมายอันเป็นมงคล หรือผู้มีลักษณะดี. ในภาษาไทย เขียนเป็น ๒ อย่าง คือ ลักษณ์ กับ ลักษมณ์ ต่างกันที่รูปแรกเขียนไม่มี ม แต่รูปหลังเขียนมี ม หน้า ณ. 

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.