พร้อม (๑)

          พร้อม มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งคือร่วมเวลาเดียวกัน เช่น เด็ก ๒ คนพูดพร้อมกัน เราได้ของพร้อมใบเสร็จ เขาส่ายหน้าพร้อมกับลุกขึ้น.  คำว่า พร้อม ความหมายนี้ปรากฏในคำ พร้อมเพรียง ซึ่งหมายถึง กระทำร่วมกัน เวลาเดียวกัน เช่น ชาวบ้านมาร่วมงานบุญที่วัดกันอย่างพร้อมเพรียง.

          พร้อม มีความหมายอื่นอีก คือ หมายถึง มีสภาพสมบูรณ์ พอที่จะลงมือกระทำได้ เช่น กองทัพพร้อมรบ เจ้าพนักงานพร้อมออกปฏิบัติการ อาหารพร้อมแล้ว อาหารที่จะปรุงได้ทันทีเรียกว่าอาหารพร้อมปรุง หนุ่มสาวคู่นี้ดูใจกันมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน คุณมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเราก็พร้อมจะช่วยคุณ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.