พัก

          คำว่า พัก แปลว่า หยุดทำงานชั่วคราว หยุดการกระทำใด ๆ ที่ทำอยู่ชั่วคราว เช่น นักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่เช้าและพักรับประทานอาหารกลางวันเวลาเที่ยง   คำว่า พัก อาจมีคำขยายให้ทราบว่าพักให้ทำอะไร เช่น รถวิ่งมานานแล้วหยุดให้พักเครื่องสักครู่  คนงานพักเอาแรง  หรืออาจจะบอกว่าพักส่วนใดของร่างกาย เช่น อ่านหนังสือมานานแล้วต้องพักสายตาบ้าง  เดินมาไกลแล้วขอพักขาสักหน่อย

          ในการประชุมจะมีการพักรับประทานอาหารว่าง ผู้เข้าประชุมมักใช้คำภาษาอังกฤษว่า break (อ่านว่า เบฺรก) หรือ พักเบรก  ควรใช้คำไทยว่า พักรับประทานอาหารว่าง หรือ พักกินน้ำชากาแฟ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.