พิธี พิธีการ และ พิธีกรรม

          คำ พิธี หมายถึง งานที่จัดขึ้นตามลัทธิความเชื่อ หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อความขลังหรือความเป็นสิริมงคล เช่น พิธีปลุกเสกวัตถุมงคล. พิธีมงคลสมรส. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร. ในพิธีหนึ่ง ๆ จะมีพิธีการต่าง ๆ

          คำว่า พิธีการ หมายถึง ระเบียบและขั้นตอนในการทำพิธี เช่น พิธีการต่าง ๆ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา. พิธีการบนเวทีมวย.

          ส่วนคำว่า พิธีกรรม หมายถึง แบบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในทางศาสนาหรือไสยศาสตร์ เช่น พิธีกรรมล้างบาปตามศาสนาต่างๆ. พิธีกรรมสืบชะตา. พิธีกรรมเกี่ยวกับการทำขวัญข้าว.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.