พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

          พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หมายถึง สถานที่จัดแสดงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ หากจัดแสดงสัตว์น้ำจืด ก็จะมีปลา ปู กุ้ง หอย และเต่า. แต่หากแสดงสัตว์น้ำเค็ม นอกจากมีสัตว์เช่นเดียวกับสัตว์น้ำจืดแล้ว ยังมีม้าน้ำ ปลาหมึก แมงกะพรุน แมงดา ปลิงทะเล ปะการัง ดอกไม้ทะเล ฯลฯ ไว้ให้ชมด้วย. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแตกต่างกับพิพิธภัณฑ์ทั่วไปตรงที่จัดแสดงสิ่งที่มีชีวิต และมักจำลองสภาพนิเวศของสัตว์น้ำให้ใกล้เคียงสภาพนิเวศตามธรรมชาติ. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีเหมาะแก่เยาวชนและประชาชนจะเข้ามาศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำและสภาพนิเวศของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังจะได้ความเพลิดเพลินอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า aquarium เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย. คำว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บางแห่งใช้ว่า สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ หรือ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.