พี่น้อง

          พี่น้อง เป็นคำประสมจากคำว่า พี่ กับคำว่า น้อง ใช้หมายถึง ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือเกิดร่วมบิดาเดียวกัน หรือเกิดร่วมมารดาเดียวกัน เช่น สองคนนี้สมเป็นพี่น้องกัน หน้าตาก็คล้ายกัน นิสัยใจคอก็เหมือนกัน. ลูกเป็นพี่น้องกันต้องรักใคร่สามัคคีกันไว้นะ. คำว่า พี่น้อง อาจใช้ว่า พี่น้องท้องเดียวกัน หรือ พี่น้องคลานตามกันมา เพื่อเน้นความหมายว่ามีสายเลือดเดียวกันและเติบโตมาด้วยกัน เช่น พี่น้องท้องเดียวกันแท้ ๆ ยังทำร้ายกันได้. พี่น้องคลานตามกันมาแต่ทำไมนิสัยต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างนี้

          คำว่า พี่น้อง อาจใช้เรียกผู้ที่เป็นญาติกัน เช่น ตระกูลนี้มีพี่น้องเยอะ  คนในหมู่บ้านนี้เป็นพี่น้องกันทั้งนั้น.  นอกจากนั้นยังใช้เรียกคนในสังคมเดียวกัน อยู่ในชุมชน หมู่บ้าน จังหวัด หรือประเทศเดียวกัน มักใช้เป็นคำเรียกเมื่อมีการปราศรัยเพื่อแสดงความใกล้ชิดและความมีส่วนร่วม เช่น พี่น้องชาวสีลมทุกท่าน. พี่น้องหมู่บ้านไผ่แดงที่รัก. พี่น้องชาวกรุงเทพทั้งหลาย. พี่น้องชาวไทยผู้รักประชาธิปไตย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.