ภัตตาคาร

          คำว่า ภัตตาคาร มาจากคำว่า ภัตต (อ่าน พัด-ตะ) แปลว่า อาหาร กับ อาคาร แปลว่า เรือน โรง. ภัตตาคาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหารตามรายการอาหาร โดยมากมีขนาดใหญ่และหรูหรา มีโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามานั่งรับประทาน อาจเป็นสถานที่ตั้งเป็นเอกเทศหรือตั้งอยู่ในโรงแรมก็ได้

          คำว่า ภัตตาคาร เป็นคำใหม่ คำนี้เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกออกไปกินอาหารนอกบ้าน ในสมัยรัชกาลที่ ๖ คำที่มีความหมายตรงกับคำนี้ใช้คำว่า กุ๊กช็อป ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องโคลนติดล้อของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “น่าประหลาดที่สุด…ในเงินเดือน ๑๕ บาทนี้พ่อเสมียนยังอุตส่าห์…ไปดูหนังอีกอาทิตย์ละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อย ต้องไปกินข้าวตามกุ๊กช็อป แล้วยังมิหนำซ้ำจะต้องเสียค่าเช่าห้องอีกด้วย”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.