มงคล

          มงคล เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า มงฺคล (อ่านว่า มัง-คะ -ละ) แปลว่า เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ และป้องกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมากล้ำกราย.     

          ในภาษาไทย คำว่า มงคล  มีหลายความหมาย.  ความหมายหนึ่ง  เป็นคำเรียกงานฉลองที่จัดขึ้นเพื่อความสุข ว่า งานมงคล เช่น งานแต่งงาน งานฉลองวันเกิด งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ตรงข้ามกับงานศพ  ซึ่งเรียกว่า งานอวมงคล.   สายสิญจน์ที่ทำเป็นห่วง ๒ ห่วง สวมศีรษะบ่าวสาวคู่สมรสในงานแต่งงานเรียกว่า  มงคลแฝด  เป็นเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าบ่าวสาวคู่นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นคนคนเดียวกัน.  งานแต่งงานเรียกว่า งานมงคลสมรส  ทุกสิ่งที่เกิดและใช้ในงานนั้นจะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นมงคล  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร  สีสันของเครื่องใช้  ดอกไม้  ตลอดจนคำพูดที่จะกล่าวในวันนั้นก็ถือว่าต้องเป็นมงคล คือสิ่งที่นำความเจริญและความดีมาให้.  

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.