มหาศักราช

          มหาศักราช แปลว่า ศักราชใหญ่

          มหาศักราช เป็นศักราชแบบอินเดียโบราณ พระเจ้าศาลิวาหนะ (อ่าน สา-ลิ-วา-หะ-นะ) แห่งราชวงศ์ศกะเป็นผู้คิดขึ้น ราชวงศ์ศกะครองอำนาจเหนืออินเดียเหนือและตะวันตกต่อจากราชวงศ์กุษาณะ ระบบมหาศักราชนั้นนับปีที่พระเจ้ากนิษกะ (อ่านว่า กะ-นิด-สะ-กะ) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์กุษาณะขึ้นครองราชบัลลังก์เป็นปีศกะที่ ๑ หรือปีมหาศักราชที่ ๑ ตรงกับปี พ.ศ. ๖๒๑ ในพม่าและล้านนามีตำนานเล่ากำเนิดของมหาศักราชผิดกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เล่ามาข้างต้นนี้ แต่คำนวณปีที่นับมหาศักราชไว้ตรงกัน มหาศักราชเป็นศักราชที่นิยมใช้ในจารึกรุ่นแรกๆ ของอาณาจักรสุโขทัยต่อมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.