มหาศาล ๒

          คำว่า มหาศาล เป็นคำในภาษาสันสกฤต เดิมในภาษาไทยใช้ในวรรณคดี ปรากฏเป็นคำขยายคำว่า พราหมณ์ กษัตริย์ หรือเศรษฐี หมายถึง มั่งคั่งมาก มีอำนาจมาก มีอิทธิพลมาก. พราหมณ์มหาศาล คือ พราหมณ์ที่มีลูกศิษย์มาก มีอิทธิพลมาก. กษัตริย์มหาศาล คือ กษัตริย์ที่มีกองทหารมาก จึงรบชนะกษัตริย์อื่นและนำสมบัติของกษัตริย์อื่นมารวมเข้าในท้องพระคลังของตน จึงเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวย. เศรษฐีมหาศาล คือ เศรษฐีที่มั่งคั่งร่ำรวย. ในภาษาไทยปัจจุบัน คำว่า มหาศาล มีความหมายเปลี่ยนไป หมายถึง มากล้น มากอย่างยิ่ง เช่น เขามีสมบัติมหาศาล แต่ไม่มีลูกหลาน จึงบริจาคให้มูลนิธิต่างๆ ทั้งหมด. งานวิจัยของเขามีประโยชน์มหาศาลต่อมวลมนุษยชาติ. น้ำป่าปริมาณมหาศาลไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน. สึนามิสร้างความเสียหายมหาศาลแก่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน.  คำว่า มหาศาล นิยมใช้ซ้อนกับคำว่า มากมาย เป็น มากมายมหาศาล เช่น แม้เขามีเงินมากมายมหาศาลก็หาความสุขไม่ได้. ตั๊กแตนจำนวนมากมายมหาศาลลงกินพืชไร่.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.