มัดมือชก

          มัดมือชก  เป็นสำนวนที่มีความหมายว่า  ถูกบังคับให้ต้องยอมจำนน  เช่น   เธอเล่นมัดมือชกให้ฉันไปเป็นวิทยากรโดยไม่ให้ฉันได้มีโอกาสปฏิเสธเลย. เขาขอให้ฉันไปเป็นเพื่อนเจ้าสาว  เอาเสื้อผ้ามาให้แล้วก็กลับไปเลยมัดมือชกไม่ให้ฉันปฏิเสธได้. สำนวน มัดมือชก เปรียบคนที่ถูกบังคับให้จำยอมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า เหมือนกับคนที่ถูกมัดมืออยู่   ย่อมไม่สามารถใช้มือปัดป้องต่อสู้หรือทำอะไรได้  เมื่อถูกชกถูกต่อยก็ไม่สามารถต่อสู้ได้   ต้องยอมให้เขาชกไปฝ่ายเดียว  สำนวน มัดมือชก จึงนำมาเปรียบคนที่ตกอยู่ในภาวะจำยอม  ต้องทำตามผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า  หรือทำตามโดยไม่มีโอกาสคัดค้าน เช่น นักท่องเที่ยวมักจะถูกมัดมือชกให้ซื้อสินค้าในร้านที่มัคคุเทศก์พาไป.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.