มิ่ง

          มิ่ง เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีน. ภาษาจีนกลางยุคต้น ๆ และภาษาจีนกลางปัจจุบันออกเสียงคำนี้ตรงกับภาษาไทย. ในภาษาจีน คำว่า มิ่ง แปลว่า ชีวิต หรือ โชคชะตาชีวิต

          ในภาษาไทย มิ่ง มีความหมายว่า สิ่งสำคัญซึ่งเชื่อว่าเป็นมงคลแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองและนำความเจริญ ความปีติยินดีมาให้ผู้ครอบครอง รวมทั้งบุคคลที่ห้อมล้อมหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ครอบครองนั้น.

          คำว่า มิ่ง มักใช้ร่วมกับคำว่า เมือง มิตร เมีย เป็น มิ่งเมือง มิ่งมิตร เมียมิ่ง. มิ่งเมือง หมายถึง ขวัญของเมือง มงคลแก่เมือง. มิ่งมิตร หมายถึงเพื่อนที่ดียิ่ง ใช้เป็นคำเรียกหญิงคนรักที่เป็นเสมือนมิตรก็ได้. เมียมิ่ง หมายถึง ภรรยาที่นำมงคลมาสู่สามีและครอบครัวของสามี

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.