มือ

          คำว่า มือ ใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะหรือทำหน้าที่ได้คล้ายมือของคน เช่น มือของต้นไม้เถาอย่างตำลึง บวบ มะระ.  ส่วนของเครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ ใช้สำหรับจับบังคับในการทำงาน ก็เรียกว่า  มือ เช่น  มือจับประตูรถยนต์  มือจับกบไสไม้  มือจับลิ้นชัก.  ผู้ที่ใช้มือบังคับอาวุธหรือเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชำนาญ  เรียกว่า มือ เช่น  มือปืน  มือดาบ  มือมีด.   ส่วน มือถือ หมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนที่. คำว่า มือตบ เป็นคำเรียกนักกีฬาที่ใช้มือตบลูกบอลได้อย่างแม่นยำอย่างนักกีฬาวอลเล่ย์บอล.   ถ้ากีฬานั้นใช้อาการอย่างอื่นก็เรียกตามอาการนั้น ๆ  เช่น  มือชู้ตลูกเน็ตบอล.  มือหวดลูกสักหลาดในการเล่นเทนนิส.  มือที่รับลูกบอลได้ไม่พลาด ก็เรียกว่า  มือกาว เช่น ประตูมือกาวรับลูกบอลได้ไม่พลาด.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.