ม่อน

          คำว่า ม่อน เป็นคำภาษาถิ่นภาคเหนือ หมายถึง ภูเขา หรือ เนินเขา ส่วนมากเป็นภูเขาหรือเนินเขาที่มีขนาดไม่สูงใหญ่มากนัก หากเป็นภูเขาขนาดสูงใหญ่มักใช้คำว่า “ดอย”

          ตัวอย่างของสถานที่ซึ่งมีคำว่า “ม่อน” ประกอบ ได้แก่ ม่อนเปี๊ยะ เป็นภูเขาในตำบลแม่สาย อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สูง ๖๖๐ เมตร ม่อนวัด เป็นภูเขาในตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สูง ๙๐๐ เมตร ม่อนข้าวหลาม เป็นภูเขาในตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สูงเพียง ๕๐๓ เมตร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.