ยักกระสาย

          คำว่า ยักกระสาย  ยัก แปลว่า ย้าย เปลี่ยน. กระสาย หมายถึง ของเหลวที่ใช้แทรกยาใช้กับยาแพทย์แผนไทย. ยักกระสาย หมายความว่า เปลี่ยนน้ำกระสายยาเมื่อยาไทยที่ใช้เดิมไม่ได้ผล หรือเปลี่ยนน้ำกระสายยาเพื่อใช้รักษาให้ถูกโรค. โดยปริยายหมายความว่า เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นหรือวิธีอื่น เช่น คนที่มีไขมันในเลือดสูง ไม่ควรกินอาหารที่ทำด้วยกะทิ ถ้าอยากจะกินแกงเขียวหวานก็ลองยักกระสายใช้นมพร่องไขมันแทนกะทิได้. งบประมาณที่ได้มานี้สำหรับใช้พิมพ์หนังสือแจก อย่ายักกระสายไปทำอย่างอื่น. เธอชอบกินไข่มาก วันหนึ่งต้ม วันหนึ่งทอด บางทีก็ทำไข่ตุ๋น ไข่พะโล้ ยักกระสายไปเรื่อย ๆ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.