ยักษ์ลักมาลิงพาไป

          สำนวน ยักษ์ลักมาลิงพาไป หมายถึง ถูกผู้ชายคนหนึ่งพามาแล้วผู้ชายอีกคนหนึ่งพาไป  และผู้ที่ถูกพาไปนั้นเป็นหญิง แสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่รักนวลสงวนตัวปล่อยให้ผู้ชายหลายคนพาไปได้   สำนวนนี้มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์ ผู้ที่จะถูกพามาพาไปคือ นางสีดา มเหสีของพระราม  ซึ่งถูกทศกัณฐ์ทำอุบายลักพานางไปไว้ในสวนกรุงลงกา  และพยายามเกี้ยวพาราสีให้นางปลงใจด้วย  แต่นางสีดาไม่ไยดีและคิดผูกคอตาย.  หนุมานรับอาสาพระรามไปสืบข่าว และพบนางสีดากำลังจะผูกคอตายจึงเข้าไปช่วยและจะพานางกลับไปถวายพระราม   นางสีดาปฏิเสธด้วยเห็นว่าการที่ทศกัณฐ์ลักพานางมาก็จะทำให้พระรามแคลงใจ หากยอมให้หนุมานพานางกลับไป ย่อมจะเป็นที่ครหามากขึ้น นางสีดาจึงให้หนุมานไปทูลพระรามมาสังหารทศกัณฐ์ให้สิ้นวงศ์ยักษ์  นางจึงจะกลับไปหาพระรามอย่างสมศักดิ์ศรี

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.