ยางพารา

          ยางพารา เป็นชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง เมื่อกรีดเปลือกลำต้นน้ำยางสีขาวจะค่อย ๆ ไหลซึมออกมา ใช้ทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น ยางรถยนต์ พื้นรองเท้า

          ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในประเทศไทย มีต้นกำเนิดเดิมอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้ 

          เมืองใหญ่ของประเทศบราซิลชื่อเมือง Para (อ่านว่า ปา-รา) เป็นแหล่งปลูกยางและเป็นศูนย์กลางการซื้อขายยางชนิดนี้มาแต่ก่อน  ในภาษาอังกฤษจึงเรียกชื่อยางนี้ว่า Para rubber (อ่านว่า พา-รา รับ-เบ้อ) การปลูกยางแพร่หลายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซีย

          ในรัชกาลที่ ๕ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้  ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรัง ไปดูงานที่ประเทศมาเลเซีย และเห็นชาวมลายูปลูกยางกันมาก จึงคิดจะนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย แต่เจ้าของสวนยางซึ่งเป็นฝรั่งไม่ยอมให้พันธุ์ยางมา ภายหลังพระยาสกลสถานพิทักษ์ (คอยู่เกียด  ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรังคนต่อมาเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย ได้นำกล้าต้นยางมาจำนวนมากและเริ่มปลูกที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

          คำว่า พารา ในชื่อ ยางพารา อาจได้รับมาจากชื่อภาษาอังกฤษ หรืออาจรับผ่านภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเรียกยางชนิดนี้ว่า Para (อ่านว่า ปา-รา) ก็ได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.