ย้อมแมวขาย

          ย้อมแมวขาย เป็นสำนวน หมายถึง ตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดีโดยมีเจตนาจะหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าดี.  เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์แนะวิธีดูรถว่ารถมือสองถูกย้อมแมวขายหรือไม่.  การย้อมแมวขายน่าจะมีที่มาจากคนไทยสมัยก่อนนิยมเลี้ยงแมวกันมาก  จึงมักจะหาแมวที่มีลักษณะดีมาเลี้ยงโดยถือว่าให้คุณ  ในการเลี้ยงก็เลี้ยงอย่างดีโดยเอาแมวมาอาบน้ำทาขมิ้น หรือทาขมิ้นผสมกับปูนแดง เป็นต้น  ต่อมาพวกที่ไม่ซื่อสัตย์หาแมวที่มีลักษณะดีไปขายไม่ได้ จึงใช้วิธีย้อมแมวให้มีสีที่เป็นมงคลแล้วนำไปขาย ดังโคลงสุภาษิตโบราณจารึกไว้ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ว่า

                         ๏ จับแมวมาลูบล้าง           สอดศรี
                    ขายส่งแสนอัปรี                     ชั่วช้า
                    เปนคนคิดเอาดี                      โดยร่อน  ร่อนเฮย
                    ขายอื่นบคิดค้า                       คิดย้อมแมวขาย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.