รถแข่ง

          คำว่า รถแข่ง ประกอบด้วยคำว่า รถ ซึ่งหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนไป  กับคำว่า แข่ง ซึ่งหมายถึง ชิงเอาชนะกัน  ชิงดี  ชิงขึ้นหน้า. รถแข่งไม่ใช้เป็นพาหนะขับขี่ทั่วไป  แต่เป็นรถที่สร้างขึ้นเฉพาะใช้ในการแข่งประลองความเร็ว  รถยนต์มีที่นั่งตอนเดียว ติดตั้งเครื่องยนต์กำลังแรงม้าสูง  รูปร่างออกแบบเป็นพิเศษเพื่อความเร็วและความปลอดภัย  ตัวถังทำด้วยวัสดุน้ำหนักเบา ที่ไม่ติดไฟ  และมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต่างกับรถปรกติ เช่น เกียร์  ห้ามล้อ  ยาง  ถังน้ำมันเชื้อเพลิง  ที่ดับเพลิง     

          การแข่งรถมีหลายประเภท ที่เป็นที่รู้จักกันดี คือการแข่งในสนามแข่งรถ  ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า circuit car racing (อ่านว่า เซอร์-กิด  คาร์  เร้ส-ซิ่ง) และการแข่งแรลลี่  ซึ่งเป็นการแข่งรถบนถนนจริง ระยะทางไกล เช่นจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง  อาจมีคนขับได้มากกว่า ๑ คน ภาษาอังกฤษเรียกว่า rally car racing หรือ car rally

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.