ราชเทวี

          ราชเทวีเดิมเป็นชื่อสะพานของถนนพญาไท ข้ามคลองประแจจีนซึ่งขนานกับถนนเพชรบุรี. สะพานราชเทวีสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี (อ่านว่า สุ-ขุ-มาน-มา-ระ-สี) พระอัครราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ด้วยการบริจาคพระราชทรัพย์สร้างสะพาน และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า สะพานราชเทวี เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อมาตัวสะพานได้ถูกรื้อถอนไปแล้วเมื่อมีการถมคลองเพื่อขยายถนน และทำเป็นวงเวียนมีน้ำพุอยู่ตรงกลาง เรียกว่า วงเวียนราชเทวี ภายหลังได้มีการสร้างสะพานลอยบนถนนเพชรบุรีข้ามถนนพญาไท และตรงที่ถนนตัดกันนั้นเรียกว่า สี่แยกราชเทวี ในปัจจุบัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.