รำวง

          รำวง เป็นการแสดงเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงของคนในสังคม มักจะเป็นการเล่นสลับกับการเต้นรำ เนื่องจากผู้เล่นออกเป็นคู่ชายหญิงอยู่แล้ว. มีการรำเป็นวงประกอบเพลงร้องที่มีจังหวะสนุกสนาน เนื้อร้องใช้ถ้อยคำที่จดจำได้ง่าย และมักจะร้องซ้ำไปซ้ำมา เพื่อให้ผู้เล่นร้องได้ด้วย. รำวงเป็นการเล่นที่พัฒนามาจากการเล่นรำโทน ซึ่งเป็นการเล่นพื้นเมืองมาแต่เดิม. ลักษณะการเล่นเดิมนั้น ใช้เพียงโทนประกอบการปรบมือให้จังหวะเพลง การร่ายรำไม่มีท่าทางที่กำหนดอย่างใด จนมาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒  รัฐบาลซึ่งมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องการปลอบขวัญประชาชนไม่ให้กังวลหวาดกลัวและเป็นทุกข์กับภัยสงครามจึงให้ประชาชนเล่นรำวงกัน  มีการเพิ่มดนตรีให้ไพเราะน่าฟังขึ้น แต่งเพลงร้องขึ้นใหม่ รวมทั้งให้กรมศิลปากรกำหนดท่ารำให้สวยงาม เป็น รำวงมาตรฐาน เข้ากับเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ด้วย เช่น เพลงงามแสงเดือน บูชานักรบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.