ริกเต้อร์

          ริกเต้อร์ เป็นชื่อเรียกมาตราที่ใช้กำหนดขนาดของกำลังหรือพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการเกิดแผ่นดินไหว.  ริกเต้อร์ มาจากชื่อของนักธรณีวิทยาด้านแผ่นดินไหวชาวอเมริกัน ชื่อ Charles F. Richter  (อ่านว่า ชาลส์-เอ๊ฟ-ริก-เต้อ) ซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีกำหนดขนาดของพลังดังกล่าวและเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘

          มาตราริกเต้อร์เป็นมาตราบอกขนาดของแผ่นดินไหวโดยกำหนดค่าตัวเลขตั้งแต่ ๐ ถึง ๙.   ๐ มีค่าน้อยที่สุด และ ๙ มีค่ามากที่สุด. มาตราริกเต้อร์แต่ละระดับจะแรงเป็น ๑๐ เท่าของระดับที่น้อยกว่า เช่น ระดับที่ ๒ เป็น ๑๐ เท่าของระดับที่ ๑ ระดับที่ ๓ เป็น ๑๐ เท่าของระดับที่ ๒ ตามลำดับ. แผ่นดินไหวระดับ ๘ ริกเต้อร์ จะเทียบเท่าแรงระเบิดของทีเอ็นที ๑๐๐๐ ล้านตัน. ระดับ ๙ ริกเต้อร์ เป็นระดับที่มีความรุนแรงมากที่สุด จึงสร้างความเสียหายครอบคลุมบริเวณกว้าง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.