รุงรัง-กะรุงกะรัง-พะรุงพะรัง

          รุงรัง ใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาว ๆ พันกันยุ่ง เช่น หนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเครารุงรัง.  เขาไม่ชอบเลี้ยงหมาขนยาวรุงรัง. เขาออกตัวว่ากำลังยุ่ง ผมเผ้ารุงรัง ขอเวลาหวีผมให้เรียบร้อยก่อน.

          รุงรัง ใช้แสดงอาการที่สิ่งต่าง ๆ รวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้ เช่น แม่บ้านคนนี้ใช้ไม่ได้ ปล่อยให้บ้านรกรุงรัง. หรือหมายถึง พัวพันอยู่ ไม่เป็นอิสระ เช่น เขามีหนี้สินรุงรัง เลยหนีเจ้าหนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้. ฉันจะไปไหนก็ไม่ได้ เพราะลูกเต้ารุงรัง

          เมื่อเติมพยางค์ กะ หน้า รุง และ รัง เป็น กะรุงกะรัง หมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรัง เช่น ในร้านมีของขายสารพัด ทั้งห้อยทั้งแขวนกะรุงกะรัง. เขาสวมสร้อยคอหลายเส้นจนดูกะรุงกะรัง

          เมื่อเติมพยางค์ พะ หน้า รุง และ รัง เป็น พะรุงพะรัง ใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรัง เช่น เขาทั้งหอบทั้งหิ้วข้าวของพะรุงพะรัง และหมายถึง พัวพันอยู่ ไม่เป็นอิสระ เช่น เขามีหนี้สินพะรุงพะรัง ยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.