รุ่ย-ลุ่ย

          คำว่า รุ่ย ที่ใช้ ร เรือ  หมายถึง หลุดออกจากที่เดิมทีละน้อย เช่น ชายผ้าเย็บไว้ไม่ดี รุ่ยออกมาทีละเส้นสองเส้น.

          คำว่า ลุ่ย ที่ใช้ ล หมายถึง เลื่อนหลุดจากที่เพราะคลายตัวออกจากที่ผูกที่มัดไว้ เช่น ผ้านุ่งที่มีเนื้อเบาลื่น ถ้านุ่งไม่ดีเหน็บไม่แน่นก็จะลุ่ยเลื่อนหลุดได้.  ผมมวยที่เกล้าไว้ไม่แน่นขยับไปมาก็ลุ่ยลงได้.

          รุ่ย กับ ลุ่ย มีความหมายร่วมกัน คือ หลุดออก. แต่ รุ่ย มีความหมายว่า หลุดออกเป็นส่วนย่อย ๆ. ส่วน ลุ่ย หมายความว่า เลื่อนหลุดออกมา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.