ร้อยแปด

          ร้อยแปด หมายถึง จำนวนมากและต่างชนิดกัน บางทีใช้ร้อยแปดพันเก้า เช่น ตำรวจมีงานตั้งร้อยแปดอย่างแล้ว ยังต้องมาคอยระวังพวกปาหินอีก. ตลาดนัดสวนจตุจักรมีของร้อยแปดพันเก้าให้เลือกซื้อ.

          ร้อยแปด มีที่มาจากจำนวนเลขที่ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ เช่น มงคลที่ปรากฏอยู่ที่รอยพระพุทธบาทมีร้อยแปดประการ. บทสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ก็มีจำนวนคำ ๑๐๘ คือ พุทธคุณ ๕๖  พระธรรมคุณ ๓๘  พระสังฆคุณ ๑๔. นอกจากนี้จำนวน ๑๐๘ ยังเป็นกำลังของดาวพระเคราะห์ ๘ ดวงรวมกัน ได้แก่ พระอาทิตย์มีกำลัง ๖  พระจันทร์มีกำลัง ๑๕  พระอังคารมีกำลัง ๘  พระพุธมีกำลัง ๑๗  พระพฤหัสบดีมีกำลัง ๑๙  พระศุกร์มีกำลัง ๒๑  พระเสาร์มีกำลัง ๑๐  พระราหูมีกำลัง ๑๒. พระเคราะห์ทั้งแปดนี้ ถือกันว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนตั้งแต่เริ่มเกิด เรียงตามวันที่เกิด เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ พระอาทิตย์เสวยอายุ ๖ ปี แล้วพระเคราะห์อื่น ๆ จะเสวยอายุเรียงกันไป เรียกว่า พระเคราะห์เสวยอายุ.

          ร้อยแปด เมื่อใช้เป็นสำนวน มีความหมายว่า มากมายและต่างชนิดกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.