ลด-หลั่น

          คำว่า ลด กับ หลั่น มีความหมายต่างกันและใช้ไม่เหมือนกัน. กล่าวคือ คำว่า ลด มีความหมายว่า ต่ำลง ถอยลง เช่น ไข้ลด. น้ำลด. ความนิยมลดลง. หรือมีความหมายว่า ทำให้ลดลง เช่น ลดธงครึ่งเสา. ทำให้น้อยลง เช่น ลดน้ำหนัก. ลดราคา. ทำให้เบาลง เช่น ลดโทษ. ลดเสียง.

          ส่วนคำว่า หลั่น มีความหมายว่า ลดต่ำลงมาเป็นขั้น ๆ ตามลำดับ โดยไม่ซ้อนกัน เช่น น้ำตกสามหลั่น. นาขั้นบันไดปลูกในพื้นที่ที่เป็นหลั่น ๆ. คำนี้มักใช้คู่กับ ลด เป็น ลดหลั่น หมายถึง ต่ำลงเป็นขั้น ๆ อย่างขั้นบันไดหรือที่นั่งบนอัฒจันทร์ หรือหมายความว่า ลดหลั่นตามลำดับชั้น เช่น พนักงานบริษัทนี้ได้รับเงินโบนัสมากน้อยลดหลั่นกันไปตามระดับเงินเดือน. หรืออาจหมายถึง ลดลงมาเป็นชั้น ๆ ตามลำดับ เช่น คุณยายเรียกหลาน ๆ มารับแจกเงินลดหลั่นกันไปตามอายุ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.