ลอยนวล

          ลอยนวล ใช้เป็นสำนวนมีความหมายว่า สบายใจ อยู่อย่างสบาย ไม่ทุกข์ร้อนเพราะไม่ถูกจับตัวมาลงโทษ เช่น โจรปล้นร้านทองหนีไปอย่างลอยนวล.  ผู้ร้ายที่ฆ่าชิงทรัพย์คนขับรถแท็กซี่ยังลอยนวลอยู่. สำนวน ลอยนวล มีปรากฏมาแต่โบราณ มีความหมายกว้างกว่าในปัจจุบัน หมายถึง อยู่อย่างสบาย ไม่ทุกข์ร้อน  เช่นในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทานกัณฑ์ กล่าวถึงตอนที่พระเวสสันดรต้องเสด็จออกไปอยู่ป่า พระนางมัทรีขอตามไปด้วยเพื่อดูแลรับใช้พระสวามี โดยให้เหตุผลว่า เมื่อพระสวามีตกยากต้องไปลำบาก พระนางไม่สมควรที่จะอยู่สุขสบายในเมือง ความปรากฏดังนี้ “แต่ว่าลูกจะไม่ไปก็ใช่ที่ ด้วยพระสวามีสิตกไร้ ใครเขาไม่อินัง ลูกจะนอนลอยนวลอยู่ในวังไม่บังควร”

          ในบทละครนอกเรื่อง ไชยเชษฐ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนพระไชยเชษฐ์ตามมาง้อนางสุวิญชาให้กลับไปเมืองเหมันต์ นางวิฬาร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยของนางสุวิญชากล่าวต่อว่าพระไชยเชษฐ์ ว่า  “แต่เจ็บอายเพียงนี้แล้วมิสา     ยังจะมาลอยนวลชวนไปใหม่”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.