ลอยแพ

          ลอยแพ มีความหมายว่า ปล่อยให้ตกระกำลำบากตามยถากรรม. สำนวนนี้ปรากฏอยู่ในกาพย์เห่เรือเรื่องกากีที่มีมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา. ในเรื่อง นางกากีมีความสัมพันธ์กับชายถึง ๓ คน คือ ท้าวพรหมทัตที่เป็นสวามี  พญาครุฑที่ลักพานางไป และคนธรรพ์ที่ท้าวพรหมทัตให้ไปตามหานางกากี. เมื่อพญาครุฑทราบความจริงว่านางกากีมีความสัมพันธ์กับคนธรรพ์ด้วยจึงคืนนางแก่ท้าวพรหมทัต  ท้าวพรหมทัตเห็นว่านางเป็นหญิงชั่ว จึงลงโทษด้วยการจับนางลอยแพไปอย่างไม่อาลัยไยดี

          สำนวน ลอยแพ เป็นการปล่อยให้ผู้ใดผู้หนึ่งตกอยู่ในสถานะลำบากตามยถากรรม ด้วยการไม่ให้ความสนใจ ช่วยเหลือ เช่น เพราะเขาชอบยุยงให้เพื่อนร่วมงานผิดใจกัน จึงถูกเพื่อน ๆ ลอยแพ. เมื่อโรงงานประกาศปิดกิจการ คนงานก็ถูกลอยแพ. บริษัทจัดหางานบางบริษัทไม่รับผิดชอบ พาคนงานไปต่างประเทศแล้วลอยแพไม่ดูแลตามสัญญา.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.