ละครรำ

          ละครรำ เป็นมหรสพชนิดหนึ่ง มีเวทีหรือสถานที่ให้ตัวละครแสดง ตัวละครแต่งกายตามบทในเรื่องที่จัดแสดง มักมีสิ่งประกอบอื่น ๆ เช่น ฉาก ดนตรี คนร้องเพลง ตามลักษณะของละครแต่ละประเภท. ละครรำเป็นละครแบบดั้งเดิมของไทย แสดงเรื่องในวรรณคดีที่แต่งเป็นกลอน เช่น เรื่องอิเหนา สังข์ทอง ไกรทอง ไชยเชษฐ์ สังข์ศิลป์ชัย.   ตัวละครแต่งเครื่องละครไทย ซึ่งจะแบ่งเป็นตัวพระและตัวนาง. ละครรำแบ่งเป็นละครใน ละครนอก และละครชาตรีละครใน เดิมเป็นละครของหลวงที่เจ้านายเป็นผู้อุปถัมภ์ การแสดงมีการร่ายรำที่งดงามตามแบบฉบับของละครไทย ใช้ดนตรีไทยและขับร้องเพลงทำนองไทยประกอบ ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน.  ละครนอก เป็นละครที่มีความงามน้อยกว่าละครใน เพราะต้องการเน้นความสนุกสนานมากกว่าความสวยงาม ผู้แสดงเดิมเป็นชายล้วน แต่ปัจจุบันใช้ชายจริงหญิงแท้. ละครชาตรี เป็นละครรำดั้งเดิม ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้าน เดิมเป็นละครที่ผู้ชายเล่น มักใช้ในการแก้บน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.