ลาญ-ผลาญ

          คำว่า ลาญ กับ ผลาญ มีความหมายเกี่ยวข้องกัน

          ลาญ หมายความว่า แตก หัก ทำลาย มักใช้ในคำประพันธ์. คำว่า ลาญ ใช้ซ้อนกับคำว่า แหลก เป็น แหลกลาญ หมายถึง แตกทำลาย ย่อยยับ เช่น เธอขยี้หัวใจเขาจนแหลกลาญ

          ส่วน ผลาญ หมายความว่า ทำให้แตก ทำลายให้หมดสิ้นไป เช่น รถติดอย่างนี้ผลาญน้ำมันไปมากมาย. การพนันผลาญทรัพย์และก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท.  คำว่า ผลาญ อาจประกอบกับคำอื่น เป็น เผาผลาญ ล้างผลาญ จองล้างจองผลาญ เช่น พระเพลิงเผาผลาญบ้านเรือนไปหลายสิบหลังคาเรือน. เขาถูกประณามว่าเกิดมาล้างผลาญชื่อเสียงของวงศ์สกุล. ไม่รู้ว่าเขาจะจองล้างจองผลาญเราไปถึงไหน

          ทั้งคำว่า ลาญ และ ผลาญ เป็นคำที่ยืมจากภาษาเขมร [ลาญ (อ่านว่า เลียญ) และ ผฺลาญ (อ่านว่า พฺลาญ) ตามลำดับ]

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.