ล่ม-อับปาง

          ล่ม และ อับปาง เป็นคำกริยาที่ใช้กับพาหนะที่แล่นไปในน้ำหรืออยู่ในน้ำ แปลว่า จม หรือ อยู่ในสภาพทรุดเอียงไม่สามารถแล่นต่อไปได้ เช่น เรือล่ม.  แพล่ม.  โป๊ะล่ม.

          คำว่า ล่ม ใช้กับเรือขนาดเล็กโดยทั่วไปจนถึงเรือขนาดกลางรวมทั้งแพด้วย ส่วนคำว่า อับปาง ใช้กับเรือเดินทะเลเท่านั้น 

          คำว่า ล่ม และ อับปาง ยังใช้ในความหมายเปรียบเทียบ หมายถึง ประสบความล้มเหลว ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างปรกติ เช่น ค่าเงินบาทแข็งขึ้น ทำให้กิจการค้าของเขาล่ม. เขาคิดว่าเขาร้องเพลงได้ แต่พอขึ้นเวทีก็ประหม่า จึงล่มเสียกลางคัน. เจอมรสุมหนักคราวนี้ สงสัยว่าชีวิตคู่ของเขาทั้งสองคงจะต้องอับปางลงอย่างแน่นอน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.