วัคซีน

          วัคซีน คือชีวพิษที่ถูกทำให้พิษลดลง หรือเชื้อโรคที่ทำให้ตายแล้ว. ใช้เพื่อกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานชีวพิษหรือเชื้อโรคนั้น ๆ . วัคซีน สามารถนำเข้าสู่ร่างกายโดยการกิน เช่น วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ. หรือใส่บริเวณที่ทำให้เกิดแผล เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ. หรือโดยการฉีด เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่.

          วัคซีน ต่างจาก เซรุ่ม ตรงที่ วัคซีน ใช้กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานเพื่อป้องกันการเกิดโรค ส่วน เซรุ่ม ใช้รักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อหรือพิษนั้นแล้ว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.