วัด

          วัด หมายถึง สถานที่ทางศาสนา ซึ่งปรกติมีอุโบสถ  วิหาร  เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ เป็นต้น  เช่น  วัดโพธิ์  วัดแจ้ง  วัดสมอราย  มีคำอื่น ๆ อีกหลายคำที่ใช้เรียกวัด เช่น อาราม  อาวาส 

          อาราม  แปลว่า ที่เป็นสถานที่มายินดี หมายถึง  สถานที่ที่ทำให้ผู้มาถึงมีความยินดี มีความพอใจ เกิดความร่มเย็น รื่นรมย์ใจ  หรือสวนอันเป็นที่น่ารื่นรมย์ ในทางพระวินัย อารามหมายรวมถึง สิ่งปลูกสร้างตลอดจนต้นไม้

          อาวาส  แปลว่า  ที่อยู่  หมายถึง  สถานที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์

          คำว่า อาราม  อาวาส  นิยมนำมาต่อเป็นส่วนท้ายของชื่อวัด  เช่น  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัดอรุณราชวราราม  วัดระฆังโฆสิตาราม  วัดจักรวรรดิราชาวาส

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.