วัตถุ-วัสดุ

          คำว่า วัตถุ เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี   ตรงกับคำในภาษาสันสกฤตว่า วัสดุ. ไทยรับมาใช้ทั้ง ๒ คำ แต่ใช้ในความหมายต่างกัน 

          วัตถุ หมายถึง สิ่งของทั่วไป.  แต่ วัสดุ ใช้หมายถึงสิ่งของที่นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น วัสดุก่อสร้าง. วัสดุการศึกษา. หรือหมายถึงของที่ใช้แล้วหมดเปลืองไป เช่น กระดาษและเครื่องเขียนต่าง ๆ จัดเป็นวัสดุสำนักงาน.

          วัตถุ กับ วัสดุ จึงต่างกันตรงที่การใช้สอย.   วัตถุ หมายถึง สิ่งของทั่ว ๆ ไป เช่น โบราณวัตถุ. ถาวรวัตถุ. วัตถุนิยม.  ส่วน วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่จะนำไปใช้ เช่น  กรวด หิน ดิน ทราย ถ้ายังไม่ได้นำไปใช้ เรียกว่าเป็นวัตถุ  แต่ถ้าจะนำไปใช้ประโยชน์ เช่นใช้ในการก่อสร้างหรือทำสิ่งอื่น กรวด หิน ดิน ทราย นั้น ก็จะเรียกว่าเป็นวัสดุ คือ วัสดุก่อสร้าง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.