วา

          วา หมายถึง ระยะจากปลายนิ้วกลางข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งเมื่อกางแขนทั้งสองแล้วเหยียดออกไปจนสุด เช่น เด็กตัวนิดเดียวแต่ให้ถือเบ็ดคันยาวเป็นวา. เมื่อใช้เป็นชื่อมาตราวัดระยะตามขนบของไทย กำหนดให้ ๑ วายาวเท่ากับ ๔ ศอก หรือ ๘ คืบ ปัจจุบันกำหนดให้ยาวเท่ากับ ๒ เมตร ตามมาตราวัดระยะในระบบเมตริก เช่น ที่ของเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านหลังยาวกว่าด้านหน้าถึง ๓ วา. พื้นที่ที่กว้าง ๑ วา ยาว ๑ วา เรียกว่า พื้นที่ ๑ ตารางวา ใช้ตัวย่อ ตร.ว. นิยมใช้เป็นมาตราบอกขนาดของที่ดิน เช่น ที่ดินแถวนี้ประกาศขายกันตารางวาละ ๖ หมื่นบาท. บ้านเขามีเนื้อที่ ๖๐ ตารางวา. คำว่า ตารางวา ในภาษาพูดอาจใช้ว่า วา เช่น เขามีที่ ๑๐๐ วา หมายถึง มีที่ ๑๐๐ ตารางวา. คำว่า วา แม้ว่าจะมีรูปอย่างคำภาษาไทยแท้ แต่ที่จริงคำนี้ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า วฺยาม (อ่านว่า วฺยา-มะ) แปลว่า การเหยียดออก หมายถึงระยะเท่ากับความยาว ๔ ศอก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.