ว่องไว

          ว่องไว เป็นคำกริยา บอกลักษณะของคนหรือสัตว์ที่กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว เช่น เด็กคนนี้ท่าทางว่องไวดี คงจะทำงานได้ทันใจฉัน.  ดูท่าเขาเป็นคนว่องไว แต่ให้ทำงานทำไมช้าเหลือเกิน คงจะมัวแต่คุย.

          คำว่า ว่องไว มักจะใช้เข้าคู่กับคำว่า แคล่วคล่อง เป็น แคล่วคล่องว่องไว หมายความว่า ทำได้รวดเร็วอย่างกระฉับกระเฉง เช่น เขาเรียนขับรถได้ไม่กี่วันก็ขับได้แคล่วคล่องว่องไวดี.  เด็กคนนี้ท่าทางฉลาดและแคล่วคล่องว่องไว ให้ไปทำอะไรก็ไม่ยืดยาดไม่เงอะงะ.   คำว่า ว่องไว บางทีมีความหมายเหมือนคำว่า ไว เช่น เขาทำงานไว หรือ ทำงานว่องไว.  บางทีมีความหมายคล้ายคำว่า ปราดเปรียว เช่น เสือดำเป็นสัตว์ที่ว่องไวมาก เหยื่อมักจะหนีมันไม่ใคร่พ้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.