สดุดี

          สดุดี มาจากคำภาษาสันสกฤตว่า สฺตุติ (อ่าน สะตุ -ติ) แปลว่า การสรรเสริญ การเทิดเกียรติ คำสรรเสริญ. ภาษาไทยมักใช้ สดุดี เป็นคำกริยา หมายถึง สรรเสริญคุณงามความดีและคุณธรรมของบุคคล มักใช้ในโอกาสที่เป็นพิธีการ เช่น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวสดุดีวีรกรรมของทหารกล้าผู้ปกป้องอธิปไตยของประเทศ. เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวคำถวายราชสดุดีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. เขาแต่งบทอาเศียรวาทราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ปัจจุบันมีผู้อุทิศตนทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทนคำพูด เช่น นักแข่งจักรยานอาชีพชาวอังกฤษปั่นจักรยานรอบโลกสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.