สนธยา

          สนธยา เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่า สํธฺยา (อ่านว่า สัม-ทะ -ยา) แปลว่า รอยต่อของเวลา มีจำนวน ๓ รอยต่อ คือ รอยต่อของกลางคืนกับกลางวัน รอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่าย และรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน. รอยต่อของกลางวันกับกลางคืน เรียกว่า สายัณห์สนธยา

          ภาษาไทยนำคำว่า สายัณห์สนธยา มาแยกเป็น สายัณห์ คำหนึ่ง หมายถึง เวลาเย็นใกล้ค่ำ และ สนธยา อีกคำหนึ่ง หมายถึงเวลาโพล้เพล้หรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน

          ในตำนานของอินเดียมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสนธยาว่า เป็นเทพธิดาองค์หนึ่ง เป็นธิดาของพระพรหม และเป็นชายาของพระศิวะ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.