สมอพิเภก

          สมอพิเภก เป็นชื่อพืชชนิดหนึ่ง เป็นไม้ต้นผลัดใบ สูงประมาณ ๑๕ เมตร ผลรูปกลมมีสัน ๕ สัน มีเปลือกแข็ง และมีขนละเอียดสีน้ำตาล ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่าผลแห้งใช้เป็นยา  มีสรรพคุณแก้เสมหะ ทำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุกำเริบ บำรุงธาตุ แก้ไข้ เป็นต้น. สารสกัดสมอพิเภกมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด และมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งบางชนิด

          ในภาษาสันสกฤตเรียกสมอพิเภกว่า วิภีตก (อ่านว่า วิ-พี-ตะ-กะ) มีเสียงใกล้เคียงกับ วิภีษณ (อ่านว่า วิ-พี-สะ-นะ) ชื่อตัวละครในเรื่องรามายณะ ซึ่งไทยเรียกว่า พิเภก ชื่อสมอวิภีตก จึงน่าจะกลายมาเป็นสมอพิเภกด้วยเหตุนี้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.