สมอ

          สมอ (อ่านว่า สะ-หฺมอ) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทิ้งลงไปให้เกาะพื้นดิน เพื่อยึดเรือให้หยุดอยู่กับที่ โดยไม่ต้องผูกเรือกับหลัก ทุ่น หรือสิ่งอื่น

          คำว่า สมอ เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำภาษาเขมรว่า ถฺม (อ่านว่า ทะ-มอ) ซึ่งแปลว่า หิน.  ในสมัยโบราณคงจะใช้หินผูกเชือกทิ้งลงไปในน้ำเพื่อยึดเรือไว้ไม่ให้ลอยน้ำไป และได้วิวัฒนาการมาจนเป็นสมอแบบปัจจุบัน

          กิริยาที่ใช้กับ สมอ มีคำว่า ทอดสมอ หมายถึง ทิ้งสมอลงไปในน้ำ.  เกาสมอ หมายถึง ลากสมอไปตามพื้นน้ำเพื่อให้ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง. และ ถอนสมอ หมายถึง เอาสมอขึ้นจากน้ำ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.